Güncel İçerikler
recent

Bilim Fuarı İçin Araştırma Projesi

TÜBİTAK Bilim Fuarı için sizlere sunmak istediğim araştırma projelerim.


1 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Araştırma /Biyoloji

Projenin amacı toprakta bulunan atık maddelerin ve faydalı maddelerin bitkiler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Öğrenciler ilk olarak atık maddelerin bitkiler üzerindeki zararlarını araştırılacaktır. Daha sonra ise bitkilere faydalı olan maddeler araştırarak bilgi toplayacaklar ve bu bilgileri not alacaklar. Daha sonra 4 adet kapta bulunan aynı bitkiden birincisine atık yağ, ikincisine pil, üçüncüsüne gübre, dördüncüsüne ise herhangi bir katkı maddesi konulmayacak şekilde bir deney düzenlenecektir. Bitkiler aynı ortamda tutulacak ve aynı miktar su ile yeteri kadar sulanacaktır. Bitkilerin gelişimleri ile ilgili veriler haftalık olarak gözlem formuna işlenecektir ve kayıt altına alınacaktır. 1 ay sonunda bitkilerin nihai durumları gözlenip kayıt altına alınacaktır. (Sonuç Olarak Hangi Bitkinin Hangi Toprakta Daha Fazla Büyüdüğü Gözlemlenecektir .

2 ENERJİ DÖNÜŞÜM ÇEŞİTLERİ Araştırma/Fizik

Projenin amacı rüzgâr ve hareket enerjisinin diğer enerjilere dönüşürken yüksekliğin enerjiye etkisini göstermektir. Öğrenciler ilk olarak elektrik, hareket ve rüzgâr enerjileri ile ilgili araştırmalar yapacak ve bilgiler toplayacaklar. Daha sonra pet şişeler yardımıyla 2 adet pervane ya da trübünden oluşan bir deney düzeneği yapılacak. Daha sonra bu deney düzeneğine enerjiyi dönüştüren dinamolar eklenecek. Farklı yüksekliklerden pervanelere su dökülecek. Ortaya çıkan enerji farkları voltmetre ile ölçülerek oluşan enerji kayıt altına alınacak. Sonuç olarak yüksekten dökülen suyun enerji dönüşümünün daha yüksek olduğu gözlemlenecektir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.